SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ

AMRAP -  As Many Reps/Rounds as Possibile - tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić

WOD - Workout of the day - trening dnia

PR - Personal record  - osobisty rekord

Rep - Repetition - powtórzenie

Set - seria

MetCon - Metabolic conditioning - ćwiczenia „cardio”

Run - bieganie

Row - wiosłowanie (ergometr wioślarski)

Jump Rope - skakanka

Double Unders - podwójne skoki na skakance

Gymnastics - ćwiczenia gimnastyczne

Air Squat - przysiad (bez obciążenia)

Back extension - prostowanie tułowia na ławce rzymskiej

Box Jumps - wskoki na podwyższenie, skrzynię

Burpee - 'padnij, powstań, podskocz'

Dips - pompki na poręczach (pompki szwedzkie)

Hand stand push up (HSPU)- pompki w staniu na rękach

Knees to elbows (KTE; K2E)  - przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku

Lunges - wykroki

MU - Muscle up - wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych

Pull up - podciąganie na drążku

Push up - pompki klasyczne

Rope Climb - wspinanie się po linie

Sit up - skłon tułowia w przód z leżenia do siadu ('brzuszki')

Toes to bar (TTB;T2B) - przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku

Weightlifting - podnoszenie ciężarów

Bench Press (BP) - wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Back squat (BS) - przysiad ze sztangą na barkach (za głową)

Clean (CLN) - zarzut na przysiad

Clean and jerk (C&J) - podrzut (dwubój olimpijski)

Deadlift (DL) - martwy ciąg

Front squat (FS) - przysiad ze sztangą na klatce piersiowej

Hang squat (HSQ) (clean or snatch) - zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa - sztanga na wysokości kolan

Kettlebell Swings (KB) - wymachy 'Kettlem'

Medicine Ball Clean - zarzut piłką lekarską

Overhead squat (OHS) - przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)

Power clean (PC) - zarzut na ćwierćprzysiad/półprzysiad

Shoulder press / Push Press / Push Jerk - wyciskanie sztangi sprzed glowy w pozycji stojącej

Power snatch (PSN) - rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad

Sumo deadlift high pull (SDHP) - martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody

Snatch (SN) - rwanie (dwubój olimpijski)

Thruster (Th) - przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę

Turkish get-up (TGU) - tureckie wstawanie